NHÂN SỰ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT TẠI CÔNG TY VÀ CÁC DỰ ÁN

1. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám Đốc Công ty 

 

Ban lãnh đạo Công ty

 2. VĂN PHÒNG CÔNG TY

Khối Vận Hành Công ty SAVISTA


Khối Văn Phòng Công ty SAVISTA

 Khối Kinh doanh gồm Phòng Phát triển Dự án và Phòng Kinh doanh Bất động sản

Khối Quản trị nội bộ 

3. BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ XỔ SỐ KIẾN THIẾT - LOTTERY TOWER
 
 
4. BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ SAMCO - Q1
 
 
4. BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ VIETNAM AIRLINE
 
 
5. BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG HDTC
 
 
6. BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ HẢI ÂU BUILDING
 

7. KHU CĂN HỘ CAO CẤP THE FLEMING TON

8. BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ CANTAVIL

9. BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ BỘ CÔNG AN

10. BAN QUẢN LÝ KHU CĂN HÔ THE CBD PREMIUM HOME

11. BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ 4S LINH ĐÔNG

12. BAN QUẢN LÝ CAO ỐC CĂN HỘ NGỌC LAN

13. BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ EHOME 3 - BLOCK A1, A2, A3, A4

14. BAN QUAN LÝ CAO ỐC BMC

15. BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ THANH ĐA VIEW

16. BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ THE MORNING STAR

17. BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ NGUYỄN PHÚC NGUYÊN