Hệ thống quản lý trực tuyến OMS là gì

Hệ thống quản lý toà nhà trực tuyến OMS (Online Management System) là hệ thống được tích hợp bởi 3 yếu tố: Công nghệ thông tin – Quy trình quản lý và Nhân sự chuyên nghiệp giúp quản lý, điều hành và giám sát hoạt động của tòa nhà một cách hiệu quả nhất.

Điểm khác biệt của OMS so với các phần mềm quản lý tòa nhà hiện nay

-  Quản lý điều hành trực tuyến thông qua Internet;

-  Quản lý xuyên suốt tổng thể hoạt động và thông tin lịch sử hệ thống kỹ thuật toà nhà;

-  Quản lý thông tin chặt chẽ tránh được rủi ro mất dữ liệu;

-  Công cụ hỗ trợ chuyển giao công việc giữa các nhân sự quản lý hiệu quả cao;

-  Giám sát được chất lượng dịch vụ, tình hình hoạt động toà nhà tại bất cứ thời điểm nào nếu kết nối Internet;

-  Cơ chế phân quyền tối ưu và bảo mật.