Liên hệ

# Tên Điện thoại Di động Fax
1 Vũ Tiến Thành
thanh.vu@savista.com.vn
(84-8) 38 422 172
0975 854 885
(84.8) 38 440 114
2 Công ty Savista
info@savista.com.vn
(84-8) 38 422 172 (84-8) 38 423 356
0949 52 53 57
(84.8) 38 440 114
3 Email phản hồi, góp ý dịch vụ
cskh@savista.com.vn