phone_in_talk
QUẢN LÝ BĐS
Mr. Bằng
0937 677 699
phone_in_talk
QUẢN LÝ BĐS
Mr. Thành
02869 979 199
phone_in_talk
QUẢN LÝ BĐS
Ms. Ngọc
0931 334 778
TVC
description
BROCHURE
savista

Dự án quản lý

 
  • Cung cấp các dịch vụ: Bảo vệ an ninh, giữ xe, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, cứu hộ hồ bơi, Gym,… Tư vấn quản lý và chuyển giao
  • Xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý, biểu mẫu và hướng dẫn triển khai áp dụng phù hợp với đặc thù từng tòa nhà.
  • Xây dựng tiêu chuẩn nhân sự, tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp với đẳng cấp của tòa nhà/ khách hàng.
image