phone_in_talk
QUẢN LÝ BĐS
Mr. Bằng
0937 677 699
phone_in_talk
QUẢN LÝ BĐS
Mr. Thành
02869 979 199
phone_in_talk
QUẢN LÝ BĐS
Ms. Ngọc
0931 334 778
TVC
description
BROCHURE
savista

Huấn luyện đào tạo

 
  • Tuyển dụng, hướng dẫn/đào tạo và đánh giá nhân sự Ban Quản lý.
  • Tư vấn hoàn thiện thiết kế kiến trúc, hệ thống kỹ thuật, lựa chọn thiết bị,… nhằm tối đa hóa về khai thác kinh doanh, tiết kiệm chi phí, thuận tiện quản lý và sử dụng trong thực tế.
  • Tư vấn tổ chức hội nghị nhà chung cư.
image