phone_in_talk
QUẢN LÝ BĐS
Mr. Bằng
0937 677 699
phone_in_talk
QUẢN LÝ BĐS
Mr. Thành
02869 979 199
phone_in_talk
QUẢN LÝ BĐS
Ms. Ngọc
0931 334 778
TVC
description
BROCHURE
savista

Quản lý dịch vụ

 
  • Thiết lập hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến tòa nhà ERP.
  • Cung cấp nhân sự Ban Quản lý: Trưởng Ban Quản lý, giám sát dịch vụ, lễ tân, hành chính, kế toán,…
  • Tuyển chọn, đánh giá chất lượng các dịch vụ: Bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, bảo trì,…
  • Xây dựng ngân sách hoạt động, tư vấn cân đối thu - chi tại tòa nhà theo tháng/năm.
  • Cung cấp nhân sự quản lý chuyên nghiệp theo nhu cầu thực tế của khách hàng, đảm nhiệm một vài vị trí quan trọng hoặc một phần dịch vụ theo gói 1 để tham gia điều hành tòa nhà như: Trưởng Ban Quản lý, Kỹ sư trưởng, dịch vụ vận hành hệ thống kỹ thuật,…
  • Tư vấn thiết kế hệ thống an ninh giữ xe thông minh và tham gia dự thầu bãi xe.
image