Tìm kiếm khách hàng là một mục tiêu quan trọng hàng đầu của tòa nhà nhằm mang lại doanh thu một cách nhanh chóng và duy trì được sự hoạt động ổn định. Với nòng cốt là Trung tâm giao dịch BĐS SAVISTA cùng với sự liên kết với các Sàn giao dịch, các công ty môi giới và tiếp thị BĐS, SAVISTA sẽ giới thiệu Bất động sản ra thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả.

san-giao-dich

Khai thác bất động sản chính là hoạt động kinh doanh nhằm biến các tiềm năng, tiện ích, lợi thế và mặt bằng của bất động sản thành lợi nhuận cho chủ đầu tư, chủ sở hữu bất động sản.

Thực tiễn đã chứng minh, các tòa nhà văn phòng SAVISTA quản lý và khai thác đều đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%, cụ thể như các tòa nhà HDTC, Hải Âu Building, FPT, BIDV, SAMCO.

Khi chủ đầu tư giao bất động sản cho SAVISTA quản lý, SAVISTA sẽ thiết lập kế hoạch kinh doanh đồng thời hỗ trợ hoặc thay mặt cho chủ đầu tư trong việc thực thi kế hoạch này.