Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh và đặc điểm của tòa nhà, Công ty Savista sẽ thiết lập các quy trình quản lý phù hợp. Các quy trình quản lý này sẽ được Savista vận dụng, áp dụng theo từng giai đoạn thích hợp vào hoạt động quản lý, điều hành thực tế tại tòa nhà nhằm đảm bảo tòa nhà luôn được vận hành an toàn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ.

Danh mục các quy trình quản lý điển hình

1.1. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Quy trình ký hợp đồng và các biểu mẫu

2. Quy trình triển khai hợp đồng thuê và các biểu mẫu

3. Quy trình thu tiền thuê

4. Quy trình thu tiền dịch vụ cộng thêm

5. Quy trình thanh lý hợp đồng

1.2. QUY TRÌNH KHÁCH HÀNG

1. Quy định quản lý và sử dụng phòng họp

2. Quy trình đánh giá sự thoả mãn của khách hàng

3. Quy trình xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, và các biểu mẫu

4. Quy định trang trí và marketing của khách hàng

5. Quy định về an toàn, an ninh của khách hàng

6. Quy định quản lý vệ sinh của khách hàng

7. Quy định quản lý tài sản của khách hàng

8. Quy định bảo dưỡng sửa chữa của khách hàng

9. Quy định hình thức, thái độ, tác phong nhân viên khách hàng

10. Quy định quản lý thiết bị, dịch vụ của toà nhà

1.3. QUY TRÌNH AN NINH

1. Nội quy phòng cháy chữa cháy toà nhà, và các biểu mẫu

2. Quy trình tuần tra bộ phận bảo vệ, và các biểu mẫu

3. Quy định huấn luyện về an toàn, PCCN, và các biểu mẫu

4. Quy trình kiểm soát tài sản, hàng hoá, và các biểu mẫu

5. Quy trình kiểm soát khách, nhân viên, và các biểu mẫu

6. Nội quy bộ phận bảo vệ, và các biểu mẫu

7. Quy trình xử lý sự cố bảo vệ

8. Quy định quản lý và sử dụng dụng cụ bảo vệ

9. Quy trình xử lý tình trạng khẩn cấp

10. Quy trình giữ xe ô tô

11. Quy trình giữ xe máy

1.4. QUY TRÌNH VẬN HÀNH KỸ THUẬT

1. Quy trình sửa chữa, và các biểu mẫu

2. Quy trình bảo trì toà nhà, và các biểu mẫu

3. Quy trình bảo hành toà nhà, và các biểu mẫu

4. Quy trình bảo trì công trình xây dựng

5. Quy trình bảo hành công trình xây dựng

6. Quy trình bảo dưỡng sử dụng máy điều hoà

7. Quy trình bảo dưỡng sử dụng thang máy

1.5. QUY TRÌNH VỆ SINH

1. Quy định lập kế hoạch vệ sinh toà nhà, và các phụ lục

-   Kế hoạch vệ sinh khu ngoài toà nhà

-   Kế hoạch vệ sinh khu tiền sảnh, hành lang, lối đi chung của các tầng

-   Kế hoạch vệ sinh khu nhà vệ sinh chung của các tầng

-   Kế hoạch vệ sinh khu cầu thang bộ, thang máy toà nhà

-   Kế hoạch vệ sinh khu vực văn phòng

-   Kế hoạch vệ sinh khu bãi đỗ xe toà nhà

2. Quy định quản lý rác toà nhà