Sau hơn 01 năm nghiên cứu, xây dựng. Đầu năm 2012 Công ty SAVISTA đã chính thức triển khai đưa vào áp dụng hệ thống OMS cho các tòa nhà mà SAVISTA đang quản lý.

 HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRỰC TUYẾN OMS

Online Management System

                             Hệ thống quản lý tòa nhà trực tuyến OMS là hệ thống được tích hợp bởi 3 yếu tố Công nghệ thông tin - Quy trình quản lý và nhân sự chuyên nghiệp giúp quản lý, điều hành và giám sát hoạt động của tòa nhà một cách hiệu quả nhất.


ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA OMS SO VỚI CÁC PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÒA NHÀ HIỆN NAY 

  • Quản lý điều hành trực tuyến thông qua Internet.

  • Quản lý xuyên suốt tổng thể hoạt động và thông tin lịch sử hệ thống kĩ thuật tòa nhà.

  • Quản lý thông tin chặt chẽ tránh được rủi ro mất dữ liệu.

  • Công cụ hỗ trợ chuyển giao công việc giữa các nhân sự quản lý hiệu quả.

  • Giám sát được chất lượng dịch vụ, tình hình hoạt động tòa nhà tại bất cự địa điểm, thời điểm nào nếu kết nối Internet.

  • Cơ chế phân quyền tối ưu và bảo mật.


CẤU TRÚC PHẦN MỀM