Trong giờ làm việc, hệ thống điều hòa không khí được vận hành liên tục, đảm bảo cung cấp cho tòa nhà môi trường làm việc thoải mái, nhiệt độ có thể điều chỉnh được trong dải rộng.

Hệ thống điều hòa không khí được bảo trì bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch. Việc làm này được tiến hành sao cho hạn chế đến mức tối thiểu ảnh hưởng hoạt động của khách hàng

Hệ thống điều hòa không khí VRV

Hệ thống điều hòa không khí Water chiller