Thang máy và thang cuốn là các đầu tư chủ yếu và một phần quan trọng cho hình ảnh và hoạt động của toà nhà. Cách duy nhất để đạt được hiệu quả hoạt động cao nhất và lâu dài là bảo trì phòng ngừa, có nghĩa là kiểm tra, hiệu chỉnh, bôi dầu mỡ thường xuyên cho các thang máy và thang cuốn. Việc chăm sóc như thế này có thể giữ cho thang máy và thang cuốn hoạt động tốt nhất.

Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thang máy

Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thang cuốn