Trong công trình, hạ tầng viễn thông được cung cấp đầy đủ, thông tin liên lạc bằng điện thoại và internet luôn được đảm bảo thông suốt. Đặc biệt khách hàng có thể lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ uy tín theo ý của mình mà không bị ép buộc sử dụng nhà cung cấp độc quyền nào đó.