Trở lại

Tài liệu quản lý bất động sản

1.Property Management (Handbook)
Kích thước:432.9 kB Ngày tạo: 03-07-2014 15:42
2.Quản lý nhà ở - Hội thảo
Kích thước:658.7 kB Ngày tạo: 03-07-2014 15:42
3.Quản lý nhân viên Bảo vệ tòa nhà
Kích thước:147.3 kB Ngày tạo: 03-07-2014 15:43
4.Quản lý rủi ro
Kích thước:155.1 kB Ngày tạo: 03-07-2014 15:43
5.Quản lý tài sản - Hội thảo
Kích thước:442.9 kB Ngày tạo: 03-07-2014 15:44
6.Tenant Welcome Letter
Kích thước:100.5 kB Ngày tạo: 03-07-2014 15:45
7.Tài liệu huấn luyện quản lý BĐS
Kích thước:2.8 MB Ngày tạo: 03-07-2014 15:47
8.Lập phương án phòng cháy chữa cháy
Kích thước:121.9 kB Ngày tạo: 03-07-2014 15:48
9.Property Management (Chapter 30)
Kích thước:520.3 kB Ngày tạo: 03-07-2014 15:49
11.Cơ cấu quản lý tòa nhà
Kích thước:2.1 MB Ngày tạo: 03-07-2014 15:51
13.Emergency Response Plan
Kích thước:78.1 kB Ngày tạo: 03-07-2014 15:52
14.Giới thiệu chung về BMS
Kích thước:619.2 kB Ngày tạo: 03-07-2014 15:53
16.Hướng dẫn sử dụng bình cứu hỏa
Kích thước:111.5 kB Ngày tạo: 03-07-2014 15:54
17.Hệ thống cấp thoát nước
Kích thước:6.9 MB Ngày tạo: 03-07-2014 15:57
18.Hệ thống thang máy
Kích thước:6.6 MB Ngày tạo: 03-07-2014 16:06
19.Hệ thống điều hoà không khí
Kích thước:1.8 MB Ngày tạo: 03-07-2014 16:08
20.Hệ thống điện
Kích thước:3.3 MB Ngày tạo: 03-07-2014 16:10