SAVISTA và Chi nhánh Tổng công ty Trực thăng Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh (VNH HCMC) vừa qua đã có nhiều hoạt động hợp tác chặt chẽ.

Theo chương trình tiết kiệm năng lượng của VNH HCMC, SAVISTA với chuyên môn và kinh nghiệm quản lý tòa nhà đã có những nghiên cứu cụ thể và đưa ra những giải pháp thiết thực mang lại hiệu quả "vượt quá sự mong đợi" như lời của lãnh đạo VNH HCMC đã trao đổi trong buổi gặp gỡ ghi nhận đóng góp của SAVISTA.

Cũng trong thời gian này, SAVISTA đã tổ chức chương trình huấn luyện theo yêu cầu để chuyên môn nhằm nâng cao nghiệp vụ quản lý tòa nhà cho các chuyên viên của VNH HCMC. Chương trình được thiết kế gồm 2 giai đoạn, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại các dự án. Các học viên VNH HCMC phải tham gia các buổi đào tạo nghiệp vụ, và phải áp dụng được trong thực tiễn trong quá trình thực tập tại các dự án do SAVISTA quản lý.