Công ty SAVISTA đã có những thay đổi trong bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác và vận hành chung cư, tòa nhà.

Nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty SAVISTA đáp ứng được yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2020. Vừa qua, Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Bất động sản SAVISTA đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của công ty.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí cấp cao, cùng sự am hiểu về lĩnh vực quản lý vận hành tại các tập đoàn lớn tại Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Thùy Hương cùng với Ban Tổng Giám Đốc sẽ xây dựng SAVISTA ngày càng phát triển và vững mạnh. Việc đổi mới trong quá trình quản lý, nhằm đem đến hiệu quả trong công việc và lợi ích cũng như giá trị mà SAVISTA muốn đem đến cho khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương sẽ giữ vị trí lãnh đạo các hoạt động của Khối Quản Lý Vận Hành, bao gồm các phòng ban tham gia trực tiếp vào các hoạt động quản lý, vận hành tòa nhà, chung cư của SAVISTA. Sự thay đổi về cơ cấu tổ chức này là yêu cầu tất yếu để đáp ứng sự phát triển ngày càng nhanh chóng của SAVISTA.

Với sự thành lập của Khối Quản Lý Vận Hành, SAVISTA sẽ nâng cao được năng lực trong hoạt động lĩnh vực quản lý bất động sản theo định hướng chuyên nghiệp và tối đa hóa hiệu quả.

 

Tổng Giám Đốc trao quyết định bổ nhiệm cho Bà Nguyễn Thị Thùy Hương

 

 

Toàn cảnh buổi công bố quyết định bổ nhiệm