TVC
savista

Tập San Savista

savista
10/11/2021 10:07:00
BẢN TIN NỘI BỘ SAVISTA SMILE SỐ 10 THÁNG 11/2021 - THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM

Kính gửi đến Quý cổ đông, Ban lãnh đạo, tất cả thành viên trong đại gia đình SAVISTA ấn phẩm Bản tin nội bộ mang tên SAVISTA SMILE Số 10, Tháng 11.2021 - Thương hiệu mạnh Việt Nam. Bản tin SAVISTA SMILE Số 10 có nhiều nội dung hấp dẫn như: SAVISTA lần thứ 04 liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng "Thương hiệu mạnh Việt Nam" từ năm 2016-2021; SAVISTA tiếp nhận quản lý vận hành các dự án mới; Nhìn lại hoạt động SAVISTA về nét đẹp trong công tác quản lý vận hành; Điểm tin nổi bật SAVISTA Tháng 11.2021; Đố vui có thưởng...

 
savista
11/10/2021 10:07:00
BẢN TIN NỘI BỘ SAVISTA SMILE SỐ 09 THÁNG 10/2021 - VỮNG TIN TIẾN BƯỚC

Kính gửi đến Quý cổ đông, Ban lãnh đạo, tất cả thành viên trong đại gia đình SAVISTA ấn phẩm Bản tin nội bộ mang tên SAVISTA SMILE Số 9, Tháng 10.2021 - Vững tin tiến bước. Bản tin SAVISTA SMILE Số 9 có nhiều nội dung hấp dẫn như: Thư cảm ơn từ Ban Điều hành gửi đến toàn thể Ban Quản lý - Các thành viên đại gia đình SAVISTA; Nhìn lại hoạt động SAVISTA về nét đẹp trong công tác quản lý vận hành trong những ngày phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ Cư dân tại các dự án; Điểm tin nổi bật SAVISTA Tháng 10.2021; Đố vui có thưởng,...

 
savista
10/09/2021 10:07:00
BẢN TIN NỘI BỘ SAVISTA SMILE SỐ 08 THÁNG 09/2021 - SAVISTA KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TIÊN PHONG

Kính gửi đến Quý cổ đông, Ban lãnh đạo, tất cả thành viên trong đại gia đình SAVISTA ấn phẩm Bản tin nội bộ mang tên SAVISTA SMILE Số 8, Tháng 9.2021 - Khẳng định vị thế tiên phong. Bản tin SAVISTA SMILE Số 8 có nhiều nội dung hấp dẫn như: Kỷ niệm 13 năm thành lập SAVISTA; Nhìn lại hoạt động SAVISTA về nét đẹp trong công tác quản lý vận hành trong những ngày phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ Cư dân tại các dự án; Điểm tin nổi bật SAVISTA Tháng 09.2021; Đố vui có thưởng,...

 
savista
10/08/2021 10:07:00
BẢN TIN NỘI BỘ SAVISTA SMILE SỐ 07 - GẮN KẾT TINH THẦN TẠO NÊN SỨC MẠNH

Kính gửi đến Quý cổ đông, Ban lãnh đạo, tất cả thành viên trong đại gia đình SAVISTA ấn phẩm Bản tin nội bộ mang tên SAVISTA SMILE Số 7, Tháng 8.2021 - Gắn kết tinh thần, tạo nên sức mạnh. Bản tin SAVISTA SMILE Số 7 có nhiều nội dung hấp dẫn như: Điểm tin nổi bật SAVISTA Tháng 08.2021, SAVISTA tiếp nhận quản lý các dự án mới; Nhìn lại hoạt động SAVISTA về nét đẹp trong công tác quản lý vận hành trong những ngày phòng chống dịch bệnh tại các dự án; Đố vui có thưởng,... 

 
savista
10/07/2021 10:07:00
BẢN TIN NỘI BỘ SAVISTA SMILE SỐ 06 - SAVISTA ĐỒNG HÀNH CÙNG DỰ ÁN MÙA DỊCH

Kính gửi đến Quý cổ đông, Ban lãnh đạo, tất cả thành viên trong đại gia đình SAVISTA ấn phẩm Bản tin nội bộ mang tên SAVISTA SMILE Số 6, Tháng 7/2021 - SAVISTA đồng hành cùng dự án mùa dịch. Bản tin SAVISTA SMILE Số 6 có nhiều nội dung hấp dẫn như: Đồng hành cùng dự án tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19; Điểm tin nổi bật SAVISTA tiếp nhận quản lý các dự án mới; S Parking triển khai thành công giải pháp bãi đỗ xe thông minh tại dự án mới; Nhìn lại hoạt động SAVISTA về nét đẹp trong công tác quản lý vận hành tại các dự án; Hình ảnh nét đẹp công sở trong tháng; Đố vui có thưởng,...

 
savista
10/06/2021 10:07:00
BẢN TIN NỘI BỘ SAVISTA SMILE SỐ 5 - SAVISTA & NÉT ĐẸP CÔNG SỞ

Kính gửi đến Quý cổ đông, Ban lãnh đạo, tất cả thành viên trong đại gia đình SAVISTA ấn phẩm Bản tin nội bộ mang tên SAVISTA SMILE số 5, tháng 6 - Savista & Nét đẹp công sở. Bản tin SAVISTA SMILE số 5 có nhiều nội dung hấp dẫn như: Tâm thư Tổng Giám Đốc gửi đến CBNV Savista; Điểm tin nổi bật tháng 06/2021; Nhìn lại hoạt động Savista về nét đẹp trong công tác quản lý vận hành tại các dự án; Hình ảnh nét đẹp công sở trong tháng; Đố vui có thưởng,...