TVC
savista

Tin Kinh tế

savista
22/03/2018 09:54:00
CỔ PHIẾU BLUECHIPS, NGÂN HÀNG GIẢM SÂU, VNINDEX LÙI VỀ SÁT MỐC 770 ĐIỂM

Các cổ phiếu penny sau quãng thời gian tăng nóng gần đây đã dần hạ nhiệt và hiện chỉ có HAR, OGC giữ vững đà tăng trần.

 
savista
22/03/2018 09:54:00
LÀM GÌ ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN ?

Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế biển toàn diện trên cơ sở khoa học tiên tiến mang tầm quốc gia cũng như khu vực, không chỉ chú trọng khai thác tiềm năng hiện tại mà cần coi trọng việc bảo tồn để khai thác tốt hơn tiềm năng trong tương lai. 

Thực trạng và tiềm năng