TVC
savista

Video & Hình ảnh

Xu hướng chọn đơn vị quản lý nhà BĐS
Đề xuất đánh thuế căn nhà thứ 2 - 25/09/2017
Xây Dựng và Bất Động Sản cuối tuần - 03/06/2017
Đào tạo nguồn nhân lực quản lý BĐS
Giới thiệu Trường Cao đẳng Xây dựng TPHCM
Xây Dựng và Bất Động Sản cuối tuần - 25/05/2017
Liên hoan các doanh nghiệp
VITV chuyên đề Bất Động Sản cuối tuần 25-03-2017
TVC SAVISTA 60' - 2017