Trang chủ Chính sách bảo mật

Công ty Cổ Phần Sài Gòn Triển Vọng được đăng ký tại 173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. (“Công ty Cổ Phần Sài Gòn Triển Vọng”, “công ty Savista”) là đơn vị dẫn đầu trong thị trường quản lý bất động sản tại Việt Nam.

Thu thập thông tin của bạn

Mục đích chính của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thông báo và liên lạc với khách hàng.
Để có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn, thông tin của bạn sẽ được lưu lại, xử lý và tiết lộ bởi chúng tôi theo các cách sau:
Có bất kỳ yêu cầu nào về thông tin của bạn mà chúng tôi đang có;
Mong muốn xác nhận những thay đổi về thông tin của bạn hoặc chỉnh sửa những thông tin mà chúng tôi đang có về bạn;
Có bất kỳ yêu cầu nào về quá trình xử lý thông tin cá nhân của bạn tại Công ty Cổ Phần Sài Gòn Triển Vọng;
Quyết định bất cứ lúc nào rằng bạn không muốn nhận những email quảng cáo từ chúng tôi hoặc các công ty trong nhóm chúng tôi. Trong trường hợp đó, bạn vui lòng nhấp vào link huỷ đăng ký ở phía cuối mỗi email quảng cáo của chúng tôi hoặc gửi email yêu cầu huỷ đăng ký đến info@savista.com.vn;

Hyperlinks

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và không được bao gồm trong bản tuyên bố này. Nếu bạn truy cập vào các trang web khác thông qua các liên kết từ trang web của chúng tôi, nhà khai thác các trang web đó có thể thu thập thông tin của bạn, chúng sẽ được sử dụng bởi họ theo chính sách bảo mật của họ, có thể khác với chúng tôi.

Chất lượng dữ liệu

Chúng tôi tin tưởng vào bạn để đảm bảo rằng thông tin của bạn là hoàn chỉnh, chính xác và đúng với hiện tại. Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi kịp thời về bất kỳ sự thay đổi hoặc không chính xác nào trong thông tin của bạn.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi lưu dữ liệu của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ tuyển dụng trong tương lai cho bạn và để quản lý mối quan hệ kinh doanh. Trong trường hợp quan hệ kinh doanh chấm dứt, chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Các biện pháp an ninh

Chúng tôi có các biện pháp an toàn kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo sự an toàn cho thông tin của bạn và để bảo vệ nó trước hành động cố ý hoặc vô tình thao túng, hủy hoại, mất mát hoặc truy cập trái phép.
Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi về bảo mật, điều quan trọng cần lưu ý là Internet không phải là phương tiện truyền thông an toàn. Thông tin cá nhân được truyền thông qua internet có thể bị chặn bởi người khác. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi qua trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này và nhập dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận và tự chịu mọi rủi ro nếu có do đường truyền internet gây ra.

Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi bất cứ lúc nào theo ý của chúng tôi. Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi trong tương lai sẽ được đăng trên trang này. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra Chính sách Bảo mật này bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi để biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào.