QUY TRÌNH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

 • Quy trình ký hợp đồng và các biểu mẫu
 • Quy trình triển khai hợp đồng thuê và các biểu mẫu
 • Quy trình thu tiền thuê
 • Quy trình thu tiền dịch vụ cộng thêm
 • Quy trình thanh lý hợp đồng

QUY TRÌNH KHÁCH HÀNG

 • Quy định quản lý và sử dụng phòng họp
 • Quy trình đánh giá sự thoả mãn của khách hàng
 • Quy trình xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, và các biểu mẫu
 • Quy định trang trí và marketing của khách hàng
 • Quy định về an toàn, an ninh của khách hàng
 • Quy định quản lý vệ sinh của khách hàng
 • Quy định quản lý tài sản của khách hàng
 • Quy định bảo dưỡng sửa chữa của khách hàng
 • Quy định hình thức, thái độ, tác phong nhân viên khách hàng
 • Quy định quản lý thiết bị, dịch vụ của toà nhà

QUY TRÌNH AN NINH

 • Nội quy phòng cháy chữa cháy toà nhà, và các biểu mẫu
 • Quy trình tuần tra bộ phận bảo vệ, và các biểu mẫu
 • Quy định huấn luyện về an toàn, PCCN, và các biểu mẫu
 • Quy trình kiểm soát tài sản, hàng hoá, và các biểu mẫu
 • Quy trình kiểm soát khách, nhân viên, và các biểu mẫu
 • Nội quy bộ phận bảo vệ, và các biểu mẫu
 • Quy trình xử lý sự cố bảo vệ
 • Quy định quản lý và sử dụng dụng cụ bảo vệ
 • Quy trình xử lý tình trạng khẩn cấp
 • Quy trình giữ xe ô tô Quy trình giữ xe máy

QUY TRÌNH VẬN HÀNH KỸ THUẬT

 • Quy trình sửa chữa, và các biểu mẫu
 • Quy trình bảo trì toà nhà, và các biểu mẫu
 • Quy trình bảo hành toà nhà, và các biểu mẫu
 • Quy trình bảo trì công trình xây dựng
 • Quy trình bảo hành công trình xây dựng
 • Quy trình bảo dưỡng sử dụng máy điều hoà
 • Quy trình bảo dưỡng sử dụng thang máy

QUY TRÌNH VỆ SINH

1. Quy định lập kế hoạch vệ sinh toà nhà, và các phụ lục

 • Kế hoạch vệ sinh khu ngoài toà nhà
 • Kế hoạch vệ sinh khu tiền sảnh, hành lang, lối đi chung của các tầng
 • Kế hoạch vệ sinh khu nhà vệ sinh chung của các tầng
 • Kế hoạch vệ sinh khu cầu thang bộ, thang máy toà nhà
 • Kế hoạch vệ sinh khu vực văn phòng
 • Kế hoạch vệ sinh khu bãi đỗ xe toà nhà

2. Quy định quản lý rác toà nhà