HỆ THỐNG ERP

1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) là một hệ thống tập hợp các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục đích quản lý tổng thể các nguồn tài nguyên doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp tự kiểm soát được các nguồn lực của mình. Từ đó đưa ra các kế hoạch khai thác tài nguyên một cách hợp lý và tối ưu từ các quy trình nghiệp vụ đã xây dựng trong hệ thống.

2. ERP CÓ CÁC TIỆN LỢI

  • Giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả mọi nguồn lực của mình.
  • Truy cập thông tin nhanh chóng, an toàn và ổn định.
  • Giúp đồng bộ và tích hợp các nguồn dữ liệu. Triệt tiêu quy trình xử lý trùng lặp.
  • Giảm thời gian xử lý thông tin và báo cáo của các bộ phận.
  • Giảm chi phí vô lý do tốc độ luân chuyển thông tin và không có công việc lặp.
  • Khả năng tương thích nhanh với quy trình hoạt động của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu thương mại điện tử.