Tin thị trường

02/01/2024 11:37:17
SAVISTA HOLDINGS RA MẮT THƯƠNG HIỆU QUẢN LÝ CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN SAVISTA REALTY
Nhằm tăng cường hiệu suất doanh nghiệp và gia tăng giá trị hệ sinh thái SAVISTA Holdings, tháng 12/2023 việc cho ra đời thương hiệu SAVISTA REALTY là một phần...
29/12/2023 07:55:04
TP.HCM: RA MẮT THƯƠNG HIỆU QUẢN LÝ CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN SAVISTA REALTY
Công ty Cổ phần Sài Gòn Triển Vọng (SAVISTA Holdings) vừa ra mắt thị trường Việt Nam thương hiệu thành viên mới SAVISTA Realty, hoạt động trong lĩnh vực quản...
28/12/2023 10:46:07
SAVISTA HOLDINGS RA MẮT THƯƠNG HIỆU QUẢN LÝ CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN SAVISTA REALTY
Nhằm tăng cường hiệu suất doanh nghiệp và gia tăng giá trị hệ sinh thái SAVISTA Holdings, tháng 12/2023 việc cho ra đời thương hiệu Savista Realty là một phần...
27/12/2023 08:28:01
SAVISTA HOLDINGS RA MẮT THƯƠNG HIỆU QUẢN LÝ CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN SAVISTA REALTY
Nhằm tăng cường hiệu suất doanh nghiệp và gia tăng giá trị hệ sinh thái Savista Holdings, tháng 12/2023 việc cho ra đời thương hiệu Savista Realty là một phần...
26/12/2023 14:59:26
SAVISTA HOLDINGS RA MẮT THƯƠNG HIỆU QUẢN LÝ CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN SAVISTA REALTY
(Xây dựng) - Nhằm tăng cường hiệu suất doanh nghiệp và gia tăng giá trị hệ sinh thái SAVISTA Holdings, tháng 12/2023 việc cho ra đời thương hiệu SAVISTA REALTY...
26/12/2023 14:05:30
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN PMSS LEASING
SAVISTA Holdings vừa giới thiệu đến Quý đối tác, khách hàng Giải pháp công nghệ quản lý cho thuê Bất động sản PMSS Leasing.
24/12/2023 20:12:02
THỜI ĐIỂM CHÍN MUỒI RA MẮT THƯƠNG HIỆU SAVISTA REALTY?
SAVISTA Holdings vừa chính thức ra mắt thương hiệu thành viên mới SAVISTA Realty, hoạt động trong lĩnh vực quản lý cho thuê bất động sản. Trong bối cảnh ngành...
24/12/2023 10:18:22
THỜI ĐIỂM CHÍN MUỒI RA MẮT THƯƠNG HIỆU SAVISTA REALTY?
SAVISTA Holdings vừa chính thức ra mắt thương hiệu thành viên mới SAVISTA Realty, hoạt động trong lĩnh vực quản lý cho thuê bất động sản. Trong bối cảnh ngành...
24/12/2023 07:32:39
CHÍNH THỨC RA MẮT THƯƠNG HIỆU QUẢN LÝ CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN SAVISTA REALTY TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
Ngày 22/12/2023, SAVISTA Holdings - Group Công ty Tư vấn - Quản lý & Khai thác - Giải pháp công nghệ Bất động sản chính thức ra mắt thị trường...