LÃNH ĐẠO SAVISTA TRAO QUÀ MỪNG XUÂN MỚI 2022 CHO KHỐI VĂN PHÒNG – 11/02/2022

nZsk_photo_2022-01-21_14-59-44.jpg
OL6I_photo_2022-01-21_15-00-29.jpg
s6Gc_photo_2022-01-21_14-59-23.jpg
x2hZ_photo_2022-01-21_14-59-25.jpg
Za4P_savista-tang-qua-xuan-2022-5.jpg
7Uxq_photo_2022-01-21_14-59-19.jpg
8DJ1_photo_2022-01-21_14-59-45.jpg
b5Ur_photo_2022-01-21_14-59-14.jpg
GK7c_photo_2022-01-21_14-58-33.jpg
m4gF_photo_2022-01-21_15-00-00.jpg