SAVISTA TỔ CHỨC TỌA ĐÀM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ NÂNG CAO GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC – 06/11/2019

7P3i_191031-SAVISTA-17-scaled.jpg
8Exo_191031-SAVISTA-83-scaled.jpg
8WO7_191031-SAVISTA-151-scaled.jpg
8yKs_191031-SAVISTA-25-scaled.jpg
9DLk_191031-SAVISTA-122-scaled.jpg
27au_191031-SAVISTA-22-scaled.jpg
42xV_191031-SAVISTA-198-scaled.jpg
91v8_191031-SAVISTA-203-scaled.jpg
1C8o_191031-SAVISTA-5-scaled.jpg
1xAk_191031-SAVISTA-183-scaled.jpg
4iFB_191031-SAVISTA-204-scaled.jpg
4lvS_191031-SAVISTA-208-scaled.jpg
4QP6_191031-SAVISTA-170-scaled.jpg
5TAj_191031-SAVISTA-116-scaled.jpg
5wDG_191031-SAVISTA-157-scaled.jpg
6XVk_191031-SAVISTA-54-scaled.jpg
6LBt_191031-SAVISTA-152.jpg
5dEb_191031-SAVISTA-70-scaled.jpg
2Rgc_191031-SAVISTA-137-scaled.jpg
70lk_191031-SAVISTA-121.jpg
9J59_191031-SAVISTA-93-scaled.jpg
09Oa_191031-SAVISTA-33.jpg
8MqJ_191031-SAVISTA-104.jpg
7n4D_191031-SAVISTA-118-scaled.jpg
bHBf_191031-SAVISTA-79-scaled.jpg
BKOs_191031-SAVISTA-4-scaled.jpg
Blef_191031-SAVISTA-193-scaled.jpg
BNO3_191031-SAVISTA-48-scaled.jpg
BPor_191031-SAVISTA-199-scaled.jpg
BTgz_191031-SAVISTA-32-scaled.jpg
Bv1d_191031-SAVISTA-99-scaled.jpg
CCLq_191031-SAVISTA-190-scaled.jpg
CcrH_191031-SAVISTA-161-scaled.jpg
co3h_191031-SAVISTA-51-scaled.jpg
CyUp_191031-SAVISTA-147-scaled.jpg
dJud_191031-SAVISTA-194-scaled.jpg
DwWY_191031-SAVISTA-53-scaled.jpg
E7JA_191031-SAVISTA-26-scaled.jpg
6omV_191031-SAVISTA-140-scaled.jpg
9Clp_191031-SAVISTA-110-scaled.jpg
704G_191031-SAVISTA-55-scaled.jpg
A5dc_191031-SAVISTA-3-scaled.jpg
ae8Z_191031-SAVISTA-89-scaled.jpg
bfa2_191031-SAVISTA-197-scaled.jpg
B4nV_191031-SAVISTA-57-scaled.jpg
9TAu_191031-SAVISTA-120-scaled.jpg
4CPF_191031-SAVISTA-47-scaled.jpg
d7cp_191031-SAVISTA-46-scaled.jpg
CeTg_191031-SAVISTA-6-scaled.jpg
fktB_191031-SAVISTA-176-scaled.jpg
fsjH_191031-SAVISTA-201-scaled.jpg
G6AO_191031-SAVISTA-205-scaled.jpg
GCRr_191031-SAVISTA-96-scaled.jpg
glG6_191031-SAVISTA-139-scaled.jpg
GTH5_191031-SAVISTA-169-scaled.jpg
h0iq_191031-SAVISTA-134-scaled.jpg
hcHm_191031-SAVISTA-200-scaled.jpg
hdZ7_191031-SAVISTA-184-scaled.jpg
hEcI_191031-SAVISTA-62-scaled.jpg
Ijvu_191031-SAVISTA-14-scaled.jpg
IKAC_191031-SAVISTA-50-scaled.jpg
be9X_191031-SAVISTA-153-scaled.jpg
cLMH_191031-SAVISTA-187-scaled.jpg
ENyM_191031-SAVISTA-38-scaled.jpg
eR95_191031-SAVISTA-28-scaled.jpg
eVPO_191031-SAVISTA-164-scaled.jpg
FiSD_191031-SAVISTA-109-scaled.jpg
FJJn_191031-SAVISTA-143-scaled.jpg
FDUG_191031-SAVISTA-scaled.jpg
dfnZ_191031-SAVISTA-149-scaled.jpg
5FpU_191031-SAVISTA-155.jpg
hZ5p_191031-SAVISTA-12-scaled.jpg
hAGH_191031-SAVISTA-92.jpg
Fteo_191031-SAVISTA-145.jpg
jS6l_191031-SAVISTA-94-scaled.jpg
K3Xz_191031-SAVISTA-126-scaled.jpg
k6c5_191031-SAVISTA-7-scaled.jpg
KQIi_191031-SAVISTA-95-scaled.jpg
ldrb_191031-SAVISTA-65-scaled.jpg
81vb_191031-SAVISTA-188-scaled.jpg
EkvJ_191031-SAVISTA-39-scaled.jpg
fieX_191031-SAVISTA-34-scaled.jpg
hC5V_191031-SAVISTA-113-scaled.jpg
HZo0_191031-SAVISTA-85-scaled.jpg
ItNr_191031-SAVISTA-196-scaled.jpg
iyts_191031-SAVISTA-150-scaled.jpg
j9Cf_191031-SAVISTA-182-scaled.jpg
JbUG_191031-SAVISTA-10-scaled.jpg
jdnB_191031-SAVISTA-162-scaled.jpg
JHn3_191031-SAVISTA-174-scaled.jpg
lJNP_191031-SAVISTA-206.jpg
O0Nw_191031-SAVISTA-67-scaled.jpg
ODAh_191031-SAVISTA-75-scaled.jpg
OSTV_191031-SAVISTA-66-scaled.jpg
jmEd_191031-SAVISTA-160-scaled.jpg
LP9X_191031-SAVISTA-52-scaled.jpg
lz5V_191031-SAVISTA-106-scaled.jpg
mGKW_191031-SAVISTA-173-scaled.jpg
mO6x_191031-SAVISTA-175-scaled.jpg
MV3E_191031-SAVISTA-63-scaled.jpg
MZfZ_191031-SAVISTA-58-scaled.jpg
NFNq_191031-SAVISTA-9-scaled.jpg
nW4s_191031-SAVISTA-178-scaled.jpg
Naep_191031-SAVISTA-119-scaled.jpg
mPBk_191031-SAVISTA-78-scaled.jpg
LPsN_191031-SAVISTA-105-scaled.jpg
OptZ_191031-SAVISTA-123-scaled.jpg
OflB_191031-SAVISTA-97.jpg
QnAb_191031-SAVISTA-24-scaled.jpg
QSiZ_191031-SAVISTA-158-scaled.jpg
r5yt_191031-SAVISTA-167-scaled.jpg
rHQO_191031-SAVISTA-44-scaled.jpg
mqAk_191031-SAVISTA-60-scaled.jpg
olgJ_191031-SAVISTA-27-scaled.jpg
oseF_191031-SAVISTA-185-scaled.jpg
oxhV_191031-SAVISTA-61-scaled.jpg
OYEa_191031-SAVISTA-186-scaled.jpg
oZqf_191031-SAVISTA-141-scaled.jpg
P6Qa_191031-SAVISTA-168-scaled.jpg
pHW3_191031-SAVISTA-131-scaled.jpg
qCLo_191031-SAVISTA-171-scaled.jpg
qGJE_191031-SAVISTA-125-scaled.jpg
Po5i_191031-SAVISTA-69.jpg
r8Oz_191031-SAVISTA-191-scaled.jpg
QgrI_191031-SAVISTA-23.jpg
t6pa_191031-SAVISTA-73-scaled.jpg
TCpG_191031-SAVISTA-101-scaled.jpg
TS2i_191031-SAVISTA-2-scaled.jpg
tzBb_191031-SAVISTA-112-scaled.jpg
poGD_191031-SAVISTA-166-scaled.jpg
QKhD_191031-SAVISTA-16-scaled.jpg
Rb7O_191031-SAVISTA-68-scaled.jpg
RLya_191031-SAVISTA-80-scaled.jpg
rRK4_191031-SAVISTA-202-scaled.jpg
RTFL_191031-SAVISTA-42-scaled.jpg
sqZE_191031-SAVISTA-181-scaled.jpg
suoV_191031-SAVISTA-20-scaled.jpg
u1Tb_191031-SAVISTA-88.jpg
sdhh_191031-SAVISTA-103-scaled.jpg
RJJp_191031-SAVISTA-56-scaled.jpg
tIli_191031-SAVISTA-102.jpg
wAui_191031-SAVISTA-138-scaled.jpg
wp6u_191031-SAVISTA-8-scaled.jpg
wTee_191031-SAVISTA-82-scaled.jpg
xzDS_191031-SAVISTA-156-scaled.jpg
y6id_191031-SAVISTA-189-scaled.jpg
zDjB_191031-SAVISTA-19-scaled.jpg
ZK33_191031-SAVISTA-81-scaled.jpg
zUjJ_191031-SAVISTA-142-scaled.jpg
Rb7O_191031-SAVISTA-68-1-scaled.jpg
ua0j_191031-SAVISTA-29-scaled.jpg
UhvQ_191031-SAVISTA-41-scaled.jpg
vGMd_191031-SAVISTA-207-scaled.jpg
vp2A_191031-SAVISTA-192-scaled.jpg
VSBK_191031-SAVISTA-71.jpg
vEFg_191031-SAVISTA-18-scaled.jpg
UrPK_191031-SAVISTA-128-scaled.jpg
poGD_191031-SAVISTA-166-1.jpg
zfB0_191031-SAVISTA-90-scaled.jpg
WUPu_191031-SAVISTA-43.jpg
Whor_191031-SAVISTA-163.jpg
vDhM_191031-SAVISTA-87-scaled.jpg
VEGa_191031-SAVISTA-179-scaled.jpg
VZAA_191031-SAVISTA-100-scaled.jpg
xEEp_191031-SAVISTA-159-scaled.jpg
ZJi2_191031-SAVISTA-86-scaled.jpg
QKhD_191031-SAVISTA-16-1-scaled.jpg