BAN QUẢN LÝ PETROLAND THAM DỰ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QLVH, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN P. BÌNH TRƯNG ĐÔNG

02/08/2023 13:23:22

Vừa qua, Ban Quản lý Chung cư Petroland (Quận 2, Thành phố Thủ Đức) đã đến tham dự "Hội thảo chuyên đề về nâng cao hiệu quả việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Phường Bình Trưng Đông". Buổi hội thảo nhằm lắng nghe các ý kiến từ các Cơ quan quản lý địa phương, Chủ đầu tư, Ban quản trị, Ban quản lý tại một số dự án về khó khăn, vướng mắc, bất cập trên thực tế... Từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và có giải pháp giải quyết phù hợp cho từng sự vụ theo quy định của pháp luật.

HÌNH ẢNH TẠI BUỔI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

Anh Nguyễn Hữu Chưởng – Trưởng Ban Quản lý Chung cư Petroland phát biểu tại Hội nghị