BẢN TIN NỘI BỘ SAVISTA SMILE SỐ 03 THÁNG 03/2022 – SAVISTA HOLDINGS: CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

10/03/2022 11:07:39
Kính gửi đến Quý cổ đông, Ban lãnh đạo, tất cả thành viên trong đại gia đình SAVISTA ấn phẩm Bản tin nội bộ mang tên SAVISTA SMILE Số 03 (Tháng 03/2022) - SAVISTA HOLDINGS: Chào Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3. Bản tin SAVISTA SMILE Số 03 có nhiều nội dung hấp dẫn như: Thông điệp của SAVISTA-ER nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3; Sự kiện chào mừng ngày 8/3 tại dự án SAVISTA đang tiếp nhận quản lý; Tổng hợp bản tin Quý 1.2022; Phỏng vấn quản lý Nhà Thầu; Cơ hội việc làm cùng SAVISTA Tháng 03.2022...
This entry was posted in . Bookmark the permalink.