BẢN TIN NỘI BỘ SAVISTA SMILE SỐ 07 – GẮN KẾT TINH THẦN TẠO NÊN SỨC MẠNH

10/08/2021 09:57:50
Kính gửi đến Quý cổ đông, Ban lãnh đạo, tất cả thành viên trong đại gia đình SAVISTA ấn phẩm Bản tin nội bộ mang tên SAVISTA SMILE Số 7, Tháng 8.2021 - Gắn kết tinh thần, tạo nên sức mạnh. Bản tin SAVISTA SMILE Số 7 có nhiều nội dung hấp dẫn như: Điểm tin nổi bật SAVISTA Tháng 08.2021, SAVISTA tiếp nhận quản lý các dự án mới; Nhìn lại hoạt động SAVISTA về nét đẹp trong công tác quản lý vận hành trong những ngày phòng chống dịch bệnh tại các dự án; Đố vui có thưởng...
This entry was posted in . Bookmark the permalink.