BAN LÃNH ĐẠO SAVISTA TRAO TẶNG QUÀ TẾT VÀ TRI ÂN CÁC NHÂN VIÊN NHÂN DỊP MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 – 21/01/2020

c7fZ_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-53-scaled.jpg
cmay_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-14-scaled.jpg
em6P_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-3-scaled.jpg
FAjE_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-11-scaled.jpg
fQ99_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-5.jpg
gkQh_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-51-scaled.jpg
gnXE_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-43-scaled.jpg
gUbe_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-42-scaled.jpg
hLAj_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-32-scaled.jpg
hUOU_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-20-scaled.jpg
0X4c_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-7.jpg
3FoH_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-41-scaled.jpg
3RkQ_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-38-scaled.jpg
6a5x_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-37-scaled.jpg
7hB5_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-66-scaled.jpg
aLtU_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-25-scaled.jpg
AP0m_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-27-scaled.jpg
9XPX_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-30-scaled.jpg
2Cbc_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-31-scaled.jpg
0fPO_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-2.jpg
GUXS_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-59-scaled.jpg
FREm_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-65-scaled.jpg
fGCO_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-46-scaled.jpg
dh01_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-47-scaled.jpg
M89N_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-15-scaled.jpg
ma54_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-64-scaled.jpg
mb2x_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-49-scaled.jpg
NqrC_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-33-scaled.jpg
Nvsx_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-50-scaled.jpg
oap5_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-67-scaled.jpg
3CuQ_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-10-scaled.jpg
afvS_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-13-scaled.jpg
aWnc_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-19-scaled.jpg
eI9W_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-34-scaled.jpg
fGm3_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-60-scaled.jpg
gI5S_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-54-scaled.jpg
h0AP_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-70-scaled.jpg
jHOR_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-28-scaled.jpg
Kt7o_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-9-scaled.jpg
kXRt_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-57-scaled.jpg
IFVi_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-58.jpg
lfbe_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-16.jpg
s5BQ_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-62-scaled.jpg
Tlrp_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-48-scaled.jpg
tVbL_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-52-scaled.jpg
V88S_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-39-scaled.jpg
VNNT_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-8-scaled.jpg
w2G4_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-23-scaled.jpg
WNEq_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-35-scaled.jpg
wogr_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-68-scaled.jpg
YFuN_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-61-scaled.jpg
ZdeD_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-22-scaled.jpg
zJeG_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-4.jpg
ZpXT_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-55-scaled.jpg
iukj_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-56-scaled.jpg
PyJF_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-24-scaled.jpg
Q44B_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-44-scaled.jpg
qDD0_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-45-scaled.jpg
QZq4_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-6-scaled.jpg
R0mw_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-36-scaled.jpg
R1Fi_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-69-scaled.jpg
r20M_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-29-scaled.jpg
RMLr_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-1.jpg
RnY8_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-21-scaled.jpg
Lhg7_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-12-scaled.jpg
UBVa_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-26.jpg
sbTN_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-63.jpg
oC2r_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-18-scaled.jpg
SW4Z_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-40-scaled.jpg
uNjA_savista-quanlybatdongsan-tangquanammoi2020-17-scaled.jpg