BAN TGĐ SAVISTA TẶNG QUÀ CHÚC TẾT NHÂM DẦN 2022 CHO BQL CÁC DỰ ÁN – 22/01/2022

cXaA_savista-tang-qua-tet-du-an-2022-9.jpg
E2Tt_savista-tang-qua-tet-du-an-2022-12.jpg
FKL5_savista-tang-qua-tet-du-an-2022-13.jpg
LVVF_savista-tang-qua-tet-du-an-2022-5.jpg
MHwP_z3126712591996_ac105a040a9410d36924106d78cb41d4.jpg
PNeb_savista-tang-qua-tet-du-an-2022-7.jpg
u0Pt_savista-tang-qua-tet-du-an-2022-4.jpg
V3cX_z3126712592474_29760c30e500d6fbebbadc9859f47a02.jpg
vUQj_savista-tang-qua-tet-du-an-2022-10.jpg
ycvd_z3126712592524_380184835f03f7615ec6be8733cc2aa1.jpg
n0y1_savista-tang-qua-tet-du-an-2022-14.jpg
1oI1_savista-tang-qua-tet-du-an-2022-3.jpg
4P2n_z3126712587856_67e16c8d13064897a84394fcc28df402.jpg
CU7w_savista-tang-qua-tet-du-an-2022-6.jpg