ĐÓN TIẾP ĐOÀN CLB BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM (HREC) ĐẾN THĂM & KẾT NỐI DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN TẠI TÒA NHÀ SAVISTA

SVT_1-64.jpg
SVT_1-63.jpg
SVT_1-62.jpg
SVT_1-61.jpg
SVT_1-60.jpg
SVT_1-59.jpg
SVT_1-58.jpg
SVT_1-57.jpg
SVT_1-56.jpg
SVT_1-55.jpg
SVT_1-54.jpg
SVT_1-53.jpg
SVT_1-52.jpg
SVT_1-51.jpg
SVT_1-50.jpg
SVT_1-49-scaled.jpg
SVT_1-48-scaled.jpg
SVT_1-47-scaled.jpg
SVT_1-46-scaled.jpg
SVT_1-45-1-scaled.jpg
SVT_1-44.jpg
SVT_1-43.jpg
SVT_1-42.jpg
SVT_1-41.jpg
SVT_1-40.jpg
SVT_1-39.jpg
SVT_1-38.jpg
SVT_1-37.jpg
SVT_1-36.jpg
SVT_1-35.jpg
SVT_1-34.jpg
SVT_1-33.jpg
SVT_1-32.jpg
SVT_1-31-scaled.jpg
SVT_1-30-scaled.jpg
SVT_1-29-scaled.jpg
SVT_1-28-scaled.jpg
SVT_1-27-scaled.jpg
SVT_1-26-scaled.jpg
SVT_1-25_1-scaled.jpg
SVT_1-25-scaled.jpg
SVT_1-24-scaled.jpg
SVT_1-23-scaled.jpg
SVT_1-22-scaled.jpg
SVT_1-21-scaled.jpg
SVT_1-20-scaled.jpg
SVT_1-19-scaled.jpg
SVT_1-18-scaled.jpg
SVT_1-17-scaled.jpg
SVT_1-45-scaled.jpg
SVT_1-16-scaled.jpg
SVT_1-15-scaled.jpg
SVT_1-14-scaled.jpg
SVT_1-13-scaled.jpg
SVT_1-12-scaled.jpg
SVT_1-11-scaled.jpg
SVT_1-10-scaled.jpg
SVT_1-9-scaled.jpg
SVT_1-8-scaled.jpg
SVT_1-7-scaled.jpg
SVT_1-6-scaled.jpg
SVT_1-5-scaled.jpg
SVT_1-4.jpg
SVT_1-3.jpg
SVT_1-2.jpg
SVT_1-1.jpg
DSC05429-scaled.jpg
DSC05425-scaled.jpg