NGÀY “TRỌN VẸN YÊU THƯƠNG” TẠI CÁC TÒA NHÀ SAVISTA QUẢN LÝ VẬN HÀNH