TIỆC RA MẮT TRỤ SỞ VĂN PHÒNG MỚI CỦA SAVISTA HOLDINGS

1-scaled.jpg
2.jpg
3-scaled.jpg
4-scaled.jpg
5-scaled.jpg
5cc58199d0b972e72ba821.jpg
6-scaled.jpg
7-scaled.jpg
7be012143534976ace2559.jpg
8-scaled.jpg
09a44ecc1fecbdb2e4fd20.jpg
9-scaled.jpg
10-scaled.jpg
11-scaled.jpg
12-scaled.jpg
13-scaled.jpg
14-scaled.jpg
15-scaled.jpg
16.jpg
17.png
18-scaled.jpg
19-scaled.jpg
20-scaled.jpg
21.jpg
22.jpg
23-scaled.jpg
24.jpg
25.jpg
26-scaled.jpg
41bf854ca26c0032597d53.jpg
51aedb43fc635e3d077258.jpg
60b41db43a9498cac18552.jpg
224f2ee809c8ab96f2d976.jpg
746a78e35fc3fd9da4d273.jpg
8327cdadea8d48d3119c51.jpg
23982b00182aba74e33b-1.jpg
67034bb06c90cece978164.jpg
426838e21fc2bd9ce4d372.jpg
ab18558972a9d0f789b871.jpg
b302d0b1f79155cf0c8065.jpg
b554eee7c9c76b9932d662.jpg
DSC05786-scaled.jpg
DSC05808-scaled.jpg
DSC05822-scaled.jpg
DSC05860-scaled.jpg
DSC05903-scaled.jpg
DSC06088-scaled.jpg
DSC06107-scaled.jpg
DSC06192-scaled.jpg
DSC06198-scaled.jpg
DSC06231-scaled.jpg
IMG_5276-scaled.jpg