TPHCM: ĐỐI TƯỢNG NÀO CHỊU TÁC ĐỘNG KHI HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TĂNG?

09/12/2022 15:17:04
Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cho biết, hệ số giá đất tăng có ảnh hưởng nhất định đối với người dân và doanh nghiệp nhưng không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức.

UBND TPHCM vừa có tờ trình đến Hội đồng Nhân dân thành phố với dự kiến sẽ quy định hệ số điều chỉnh giá đất đất năm 2023 tăng 1.0 so với năm 2022, tương ứng hệ số từ 2,5 đến 3,5 so với bảng giá đất hiện nay. Dự kiến, trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân đang diễn ra, các đại biểu sẽ có biểu quyết về nội dung của tờ trình trên.

Liên quan đến việc dự kiến quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2023, tại buổi họp báo chiều 8/12, ông Nguyễn Hiếu Hòa, Phó phòng Kinh tế Đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã thông tin về những tác động của việc điều chỉnh trong trường hợp tờ trình của UBND TPHCM được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua.

Ông Hòa cho biết, qua thống kê dữ liệu giá đất đã định giá theo giá thị trường và dữ liệu thị trường xây dựng bảng giá đất (2020-2024) do các cơ quan chức năng thu thập, thì mức giá áp theo hệ số quy định năm 2022 đang ở mức từ 10,5 % đến 35,7% so với giá đất chuyển nhượng trên thị trường. Nếu hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố năm 2023 tăng thêm 1.0 thì mức giá theo hệ số sẽ ở mức từ 18% đến 50% so với giá đất chuyển nhượng trên thị trường tùy khu vực và mục đích sử dụng.

“Việc điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức mà chỉ ảnh hưởng đối với hộ gia đình, cá nhân có phần diện tích đất vượt hạn mức theo quy định pháp luật” – ông Hòa nói.

Đối với trường hợp thuê đất hoặc giao đất không thông qua hình thức đấu giá có giá (theo bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên thì nghĩa vụ tài chính về đất đai được xác định thông qua việc thẩm định giá đất cụ thể theo giá thị trường mà không áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất.

Trường hợp khu đất có giá (theo bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng thì mới áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất. Tuy nhiên, giá đất theo hệ số dự kiến áp dụng trong năm 2023 vẫn thấp hơn rất nhiều so với giá đất xác định theo giá thị trường.

Ông Hòa nói: “Việc dự kiến tăng hệ số giá đất năm 2023 lên 1.0 so với hệ số giá đất năm 2022 có ảnh hưởng nhất định đối với người dân và doanh nghiệp nhưng không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức. Tăng hệ số giá đất có ảnh hưởng gián tiếp nhưng không đáng kể đối với doanh nghiệp và thị trường bất động sản cũng như không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố”.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, thực trạng bảng giá đất của TPHCM đang khá thấp so với giá đất giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, việc xây dựng bảng giá đất mới theo hướng tiệm cận giá đất thị trường chưa thể thực hiện được ngay do ảnh hưởng mức giá tối đa của khung giá đất và một số yếu tố khác. Do đó, việc xây dựng và từng bước tăng hệ số điều chỉnh giá đất theo lộ trình thích hợp là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo ông Hòa, đây cũng được xem là giải pháp chống thất thu ngân sách, đảm bảo sự hài hòa lợi ích của nhà nước và cá nhân, tổ chức sử dụng đất. Tăng hệ số điều chỉnh giá đất ở mức vừa phải theo lộ trình thích hợp sẽ đảm bảo công bằng trong các phương pháp xác định giá đất cũng như hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn thành phố.

Theo CafeF
Link bài viết: https://cafef.vn/tphcm-doi-tuong-nao-chiu-tac-dong-khi-he-so-dieu-chinh-gia-dat-tang-20221209083752216.chn