BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ THỦ THIÊM LAKE VIEW HOÀN THÀNH CÔNG TÁC DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC, CỨU HỘ CỨU NẠN

11/01/2022 13:55:22

Ngày 7/1, các thành viên Ban Quản lý Cụm Lake View Thủ Thiêm và các cán bộ CA PCCC đã hỗ trợ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức diễn tập phương án an toàn PCCC và cứu hộ cứu nạn tại dự án.

Phương án diễn tập đặt ra tình huống xảy ra cháy, nổ căn hộ ở  cụm dự án Lake View Thủ Thiêm. Các đơn vị, các thành viên Ban Quản lý và các cán bộ CA PCCC đã tiến hành phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, công tác cấp cứu chuyển thương… Buổi diễn tập nhằm tạo môi trường rèn luyện, trang bị kỹ năng cho đội ngũ Ban Quản Lý và cộng đồng Cư dân trong xử lý các tình huống khi diễn ra cháy nổ tại chung cư, góp phần tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.