BAN QUẢN LÝ SAVISTA ĐỒNG HÀNH CÙNG NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC” ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI DỰ ÁN BỘ CÔNG AN BLOCK B&C (TP. THỦ ĐỨC)

11/11/2022 15:31:42

Hoạt động chào mừng Ngày hội "Đại đoàn kết dân tộc" được tổ chức vào các ngày 09, 11, 12 và 13/11/2022 tại dự án Bộ Công An Block B&C. Dự án Bộ Công An Block B&C là chung cư đầu tiên trên địa bàn Thành phố Thủ Đức được chọn trở thành điểm tổ chức. Bên cạnh đó, Ban Quản lý SAVISTA rất vinh dự khi trở thành một trong những thành viên Ban Tổ chức của chương trình.

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức, chung cư Bộ Công An Tòa nhà B&C vinh dự được chọn làm điểm của Thành phố Thủ Đức là chung cư đầu tiên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Các hoạt động chào mừng Ngày hội “Đại đoàn kết dân tộc” tại Dự án Bộ Công An Block B&C diễn ra thành công vượt sự mong đợi từ Ban Tổ chức. Đây là những hoạt động cộng đồng quan trọng đối với chung cư nói riêng và Thành phố Thủ Đức nói chung, mang đến nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

HÌNH ẢNH GHI NHẬN TẠI CHƯƠNG TRÌNH

  • Hoạt động diễu hành với cờ xung quanh chung cư Bộ Công An 

  •  Thi đấu, giao lưu các bộ môn như cờ tướng, cầu lông, kéo co… trong Đại hội thể dục thể thao

  • Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc