BẢO HIỂM CHÁY NỔ: BIỆN PHÁP GIẢM RỦI RO HOẢ HOẠN

07/05/2018 11:00:39
[HTV9] - Theo Nghị định 23 năm 2018 của Chính phủ, kể từ ngày 15/4 các cơ sở có nguy cơ nguy hiểm về cháy nổ như là nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên đều phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ.

Tại TPHCM, nơi có mật độ chung cư, nhà cao tầng cao nhất cả nước, hầu hết các chủ đầu tư, ban quản lý chung cư đều đã thực hiện nghiêm quy định.

 Anh Hồ Thanh Phương – Ban quản lý cao ốc BMC thuộc SAVISTA quản lý chia sẻ: “Ban quản lý đã phối hợp với chủ đầu tư mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc định kỳ 1 năm/ lần. Khi đơn vị bán bảo hiểm xuống, chúng tôi chứng minh được hệ thống PCCC của chúng tôi rất hoàn thiện, thì lúc đó họ mới đồng ý bán bảo hiểm cho chúng tôi”

Cảnh sát PCCC TPHCM khuyến cáo việc mua bảo hiểm cháy nổ nhằm bảo vệ tối đa tài sản cho người dân khi có sự cố hoả hoạn xảy ra, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC cho cả chủ đầu tư và mỗi người dân.