CHỈ VỚI 3 DỰ ÁN, QUỐC GIA NÀY ĐÃ VƯỢT SINGAPORE, TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ FDI RÓT NHIỀU TIỀN VÀO VIỆT NAM NHẤT 5 THÁNG ĐẦU NĂM

04/06/2022 10:20:47
Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong số 47 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022, Đan Mạch là nhà đầu tư lớn nhất với 1,32 tỷ USD.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/5/2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 11,71 tỷ USD.

Theo đó, vốn đăng ký cấp mới có 578 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 4,12 tỷ USD, giảm 5,7% về số dự án và giảm 53,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Trong số 47 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022, Đan Mạch là nhà đầu tư lớn nhất với 1,32 tỷ USD, chiếm 32,1% tổng vốn đăng ký cấp mới chỉ với 3 dự án.

Vốn đầu tư FDI của Đan Mạch chủ yếu đến từ dự án của Tập đoàn Lego (sản xuất đồ chơi) đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP 3.

Xếp thứ 2 về vốn đăng ký cấp mới là Singapore 798,4 triệu USD, chiếm 19,4%; Trung Quốc 505,3 triệu USD, chiếm 12,3%; Nhật Bản 428,7 triệu USD, chiếm 10,4% và Đài Loan (Trung Quốc) 296,5 triệu USD, chiếm 7,2%.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nếu xét về số lượng các dự án, Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu với 112 dự án được cấp phép trong giai đoạn 1/1 đến 20/5/2022. Theo sau là Trung Quốc với 75 dự án, vốn đăng ký. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác xếp sau lần lượt là Singapore với 73 dự án, Nhật Bản 67 dự án, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 34 dự án…

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Bên cạnh đó, vốn đăng ký điều chỉnh của 395 lượt dự án (đã cấp phép từ các năm trước) đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 5,61 tỷ USD, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,39 tỷ USD, chiếm 65,7% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,94 tỷ USD, chiếm 20%; các ngành còn lại đạt 1,4 tỷ USD, chiếm 14,3%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 1.339 lượt với tổng giá trị góp vốn 1,98 tỷ USD, tăng 51,6% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó có 630 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 973,5 triệu USD và 709 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1.009,1 triệu USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,05 tỷ USD, chiếm 53,1% giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 427,3 triệu USD, chiếm 21,6%; ngành còn lại 502,4 triệu USD, chiếm 25,3%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 7,71 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

 

Anh Tuấn

Theo Tổ Quốc