Chia sẻ chuyên đề ‘Vận hành Tòa nhà Văn phòng & Căn hộ tại TP. HCM: Thực trạng & giải pháp’

31/05/2024 15:52:58
Trong phần chia sẻ chuyên đề tại Hội thảo "Thực trạng, xu hướng và chuẩn mực quốc tế trong quản lý, vận hành cơ sở vật chất, tài sản" do Viện Tiêu chuẩn Anh - BSI Vietnam tổ chức, SAVISTA Holdings đã đề cập đến 6 vấn đề lớn của hoạt động vận hành tòa nhà văn phòng & căn hộ tại TP.HCM.

Những chia sẻ của SAVISTA Holdings thông qua thực trạng và giải pháp phân tích đã nhận được sự quan tâm từ các khách mời tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Cụ thể, các nội dung được SAVISTA đề cập gồm:

1. Khái quát thị trường tòa nhà văn phòng và căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh: Phân tích quy mô, tốc độ phát triển, cơ cấu số lượng dự án Căn hộ/ Chung cư tại TP.HCM, xu hướng thị trường, trách nhiệm của đơn vị quản lý…

2. Pháp lý trong Quản lý vận hành: Thực trạng quy định về quản lý, vận hành & sử dụng tòa nhà. Từ đó đưa ra giải pháp để hoàn thiện, đặc biệt là quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

3. Quy trình Nghiệp vụ: Thực trạng việc xây dựng và áp dụng các quy trình QLVH đối với việc vận hành các loại hình tòa nhà tại TP.HCM, từ công tác tiếp đón, an ninh, vệ sinh, bảo trì kỹ thuật…; Sự cần thiết của việc cần chuẩn hóa các Quy trình QLVH thông qua áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO.

4. Quản lý Hệ thống Kỹ thuật – Vận hành – Bảo trì bảo dưỡng: Thực trạng và giải pháp tối ưu cho việc quản lý hệ thống kỹ thuật, vận hành tòa nhà hiệu quả, công tác bảo trì bảo dưỡng định kỳ…

5. Nguồn nhân lực vận hành: Đội ngũ nhân sự cần thiết cho công tác quản lý vận hành, yêu cầu tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên…

6. Ứng dụng Công nghệ trong quản lý vận hành tòa nhà: Các giải pháp công nghệ tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả quản lý vận hành theo từng loại hình tòa nhà, tiết kiệm thời gian và chi phí, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng…

Từ góc nhìn của một đơn vị đã có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, SAVISTA Holdings đã cung cấp cái nhìn tổng quan về lĩnh vực. Nội dung đề cập đến nhiều khía cạnh quan trọng như thị trường, pháp lý, quy trình, kỹ thuật, nhân lực và công nghệ… Để xem file trình bày đầy đủ, vui lòng nhấn vào File bên dưới.

SAVISTA_PRESENTATION_SEMINAR_BSI_22052024