CHÍNH PHỦ THÚC GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

22/03/2018 11:26:27
Trong một động thái quyết liệt nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành rà soát danh mục các luật cần sửa đổi, bổ sung và tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh.
Chính phủ yêu cầu rà soát điều kiện kinh doanh nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Ảnh Chinhphu.vn

Trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2017 do Thủ tướng vừa ban hành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục rà soát, xác định rõ các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, lập đề nghị xây dựng từng dự án luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan căn cứ danh mục do Bộ Tư pháp đề xuất, tiếp tục rà soát, xác định rõ các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, lập đề nghị xây dựng từng dự án luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành, xác định tiến độ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Chính phủ trước ngày 30-7. Trường hợp không đề nghị sửa đổi, bổ sung các luật, các bộ, cơ quan phải báo cáo, giải trình rõ với Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP, khẩn trương rà soát, kiến nghị bãi bỏ, cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý. Các kiến nghị liên quan phải gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quí 3-2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, khẩn trương triển khai việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư, trình Chính phủ trong quí 4-2017.

Bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch

Về việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch, Chính phủ thống nhất quan điểm xây dựng Luật Quy hoạch nhằm tạo ra bước thay đổi căn bản trong công tác lập và quản lý hệ thống quy hoạch, hoạch định không gian phát triển, tạo động lực phát triển trên lãnh thổ quốc gia. Chính phủ ủng hộ việc loại bỏ những quy hoạch không phù hợp với thực tế, chồng chéo, tạo cơ chế xin cho, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, cản trở phát triển, đồng thời bảo đảm tính ổn định, thống nhất của hệ thống pháp luật và không ảnh hưởng tiêu cực tới điều hành, phát triển kinh tế – xã hội.

Để kịp thời trình Quốc hội thông qua dự án luật này tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan thống nhất ý kiến, hoàn thiện dự án Luật Quy hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-7 để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội.

Đối với danh mục các luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến quy hoạch, để bảo đảm đồng bộ với dự án Luật Quy hoạch, đối với các luật chỉ sửa đổi, bổ sung nội dung đơn giản về kỹ thuật thì sửa đổi, bổ sung ngay tại dự án Luật quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể; phối hợp với Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ về nội dung này; tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-7 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với các luật cần sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung, chính sách phức tạp hoặc có liên quan đến đầu tư kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng Danh mục ban hành cùng dự án Luật Quy hoạch. Các bộ, cơ quan chủ trì rà soát và lập đề nghị xây dựng dự án sửa đổi, bổ sung từng luật riêng hoặc luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực quản lý, trình Chính phủ trước ngày 30-7 cùng với đề nghị sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh để báo cáo Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, 2018.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao hoàn thiện, phối hợp với Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị quyết này, tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30-7.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ lập đề nghị sửa đổi các luật, báo cáo theo đúng yêu cầu của Chính phủ.

Bộ Tư pháp được giao phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất tổ chức phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 8-2017 để Chính phủ xem xét, thông qua các đề nghị xây dựng các dự án luật theo yêu cầu trên.

Vẫn còn hàng ngàn điều kiện kinh doanh

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới đây cho biết, qua rà soát 243 ngành nghề được quy định là điều kiện kinh doanh hiện nay, cơ quan này tập hợp được tổng cộng 5.719 điều kiện kinh doanh có hiệu lực.

Tuy nhiên, VCCI cho biết, nhiều ngành, nghề không nhận thấy tác động đáng kể nào tới lợi ích công cộng, có thể quản lý bằng công cụ khác nhưng vẫn đưa vào danh mục kinh doanh có điều kiện như dịch vụ mua bán nợ; xuất khẩu gạo; kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển.

Với cách quy định như vậy, VCCI cho rằng, các điều kiện kinh doanh đang giết chết doanh nghiệp, cản trở doanh nghiệp tham gia thị trường và tạo độc quyền cho một nhóm doanh nghiệp khác.

Đặc điểm chung của các điều kiện kinh doanh là can thiệp sâu vào quyền tự quyết của doanh nghiệp, xâm hại nguyên tắc thị trường. Chẳng hạn, Bộ Giao thông Vận tải quy định chỉ có 5 loại hình kinh doanh vận tải, một doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải có số đầu xe tối thiểu, mỗi chuyến chạy hợp đồng phải báo cáo cho cơ quan quản lý.

Trên cơ sở các nhóm vấn đề được nhận diện, VCCI kiến nghị 16 ngành, nghề được xác định là các ngành, nghề kinh doanh điều kiện là chưa phù hợp bao gồm:

1. Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại (Mục 17);

2. Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ (Mục 36);

3. Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG) (Mục 43);

4. Xuất khẩu gạo (Mục 55);

5. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh (Mục 57);

6. Kinh doanh dịch vụ logistics (Mục 60);

7. Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô (Mục 78);

8. Kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển (Mục 90);

9. Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư (Mục 119);

10. Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng (Mục 120);

11. Sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy (Mục 203);

12. Kinh doanh dịch vụ sản xuất, phát hành và phổ biến phim (Mục 206);

13. Kinh doanh dịch vụ lữ hành (Mục 210);

14. Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu (Mục 212);

15. Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng (Mục 215);

16. Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì (Mục 128).

Ngoài ra, 10 ngành, nghề kinh doanh có phạm vi kiểm soát chưa phù hợp:

1. Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương (Mục 52);

2. Nhượng quyền thương mại (Mục 59);

3. Kinh doanh thủy sản (Mục 150);

4. Kinh doanh thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi (Mục 151);

5. Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (Mục 161);

6. Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Mục 172);

7. Kinh doanh phân bón (Mục 174);

8. Kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi (Mục 176);

9. Kinh doanh giống thủy sản (Mục 177);

10. Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế (Mục 194).

 

 Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn