CHUNG CƯ BỘ CÔNG AN ĐƯỢC XÁC NHẬN “VÙNG XANH” TIẾP TỤC NÂNG CAO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TẠI DỰ ÁN

23/08/2021 11:02:12

Vừa qua, dự án Bộ Công An - Block A chính thức được nhận bảng “Vùng Xanh”, xác nhận xác lập Vùng Xanh: Vùng An Toàn, không có dịch bệnh Covid-19 từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường An Khánh và nhận được Uỷ quyền của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường An Khánh về việc tiếp tục nâng cao phòng chống dịch và bảo vệ “Vùng Xanh”.