CHUNG CƯ MOONLIGHT BOULEVARD (QUẬN BÌNH TÂN, TP.HCM) TỔ CHỨC BUỔI TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

12/08/2023 08:58:32

Ban Quản lý SAVISTA phối hợp với Chủ Đầu tư, Ban Quản trị chung cư thực hiện và vận động Cư dân Moonlight Boulevard cùng tham dự theo kế hoạch tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các chung cư trên địa bàn Quận Bình Tân, TP.HCM trong Quý 3/2023.

HÌNH ẢNH GHI NHẬN TẠI BUỔI TUYÊN TRUYỀN

Buổi tuyên truyền đã diễn ra thành công và mang lại nhiều thông tin hữu ích; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; cũng như diễn tập giả định các tình huống, kỹ năng thoát nạn, xử lý sự cố… cho Cư dân tại chung cư Moonlight Boulevard.