CỔNG THÔNG TIN KẾT NỐI CƯ DÂN

Cung cấp dịch vụ tiện ích cho cư dân:

  • Các dịch vụ tại chỗ: sửa chữa máy lạnh, giúp việc nhà theo giờ…
  • Cập nhật, trao đổi thông tin nhanh chóng.
  • Đăng ký sử dụng các dịch vụ tiện ích chung.