DỰ ÁN THE EASTERN HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & CỨU NẠN CỨU HỘ

23/04/2022 11:43:23

Vào ngày 23/04/2022, Ban Quản lý dự án The Eastern phối hợp cùng đơn vị Công an PCCC Phường Phú Hữu, thực hiện công tác kiểm tra hệ thống PCCC định kỳ theo kế hoạch kiểm tra hệ thống PCCC & Cứu nạn Cứu hộ đối với chung cư nhà cao tầng trên địa bàn Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức.

Nhằm đảm bảo công tác PCCC trong chung cư, đảm bảo an toàn cho đời sống của cư dân. Ban Quản lý SAVISTA tại các dự án thường xuyên phối hợp cùng Công an PCCC khu vực tập huấn cho nhân viên bảo vệ và kỹ thuật của tòa nhà… Ban Quản lý đã thông báo đến cư dân về kế hoạch và thông tin chi tiết về lịch kiểm tra hệ thống PCCC tại chung cư.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận hoạt động tại The Eastern.