galerry-img galerry-img
galerry-img galerry-img

TÒA NHÀ C30

06/10/2023 09:29:50
Chủ đầu tư
Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2 - Chi nhánh Tổng Công ty MobiFone
Địa chỉ
MM18 Trường Sơn, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đặc điểm tòa nhà
Loại hình
Tòa nhà văn phòng
Quy mô
  • Quy mô xây dựng: 10 tầng, sân thượng & 01 tầng hầm
  • Tổng diện tích: 14.000 m2
Loại hợp đồng
Hợp đồng quản lý và vận hành

Thông tin chung

Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông – Tòa nhà Mobifone Khu vực 2

MobiFone Khu vực 2 – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: Viễn thông, Công nghệ thông tin, Truyền hình, Phân phối và bán lẻ, Đa dịch vụ…