HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 VỀ DỮ LIỆU DÂN CƯ VÀ CÔNG TÁC TẬP HUẤN PCCC TẠI CHUNG CƯ BỘ CÔNG AN BLOCK A

10/10/2023 15:58:34

Vừa qua, Ban Quản trị và Ban Quản lý Chung cư Bộ Công An Block A đã phối hợp tại Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Đề án 06 về dữ liệu dân cư và công tác tập huấn an toàn PCCC; hướng dẫn cài đặt CCCD Cấp độ 2 và VNeID... theo thông tin của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phường An Khánh (TP. Thủ Đức).

Hình ảnh tại buổi Hội nghị, tổ chức vào ngày 30/09/2023