KÊNH QPVN – SAVISTA TIÊN PHONG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG THỜI ĐẠI SỐ

10/04/2019 14:34:04

Việt Nam hiện nay đã hội nhập quốc tế một cách mạnh mẽ và sâu sắc. Sáng tạo chính là con đường ngắn nhất để các quốc gia, doanh nghiệp có thể bắt kịp xu hướng chuyển đổi số.

Và trong thực tế ngày càng nhiều các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tập trung vào đổi mới sáng tạo, điều đó đã góp phần phát triển chỉ số sáng tạo kinh tế của quốc gia.

Tại Diễn đàn CEO 2019 tại Hà Nội vào đầu tháng 4 vừa rồi, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Mọi doanh nghiệp phải là trọng tâm của sự đổi mới và sáng tạo, để thành công doanh nghiệp không nên hoạt động độc lập mà phải hợp tác cùng nhau. Đồng thời Chính phủ cam kết sẽ luôn hỗ trợ doanh nghiệp đối mặt với những khó khăn thử thách”.

Là đại biểu tham gia Diễn đàn CEO 2019, ông Nguyễn Tiến Dũng – Tổng giám đốc Công ty quản lý bất động sản SAVISTA chia sẻ: “Công ty chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản và đang sở hữu một nguồn nhân lực lớn để vận hành tốt các dự án. Chính vì vậy để đảm bảo việc khai thác tốt nguồn nhân lực này đòi hỏi chúng tôi phải đổi mới và sáng tạo”.

“Hiện nay công ty chúng tôi đang áp dụng rất tốt các công nghệ tiên tiến để gia tăng năng suất làm việc cho nhân viên và đưa công nghệ vào hoạt động quản lý vận hành bất động sản” – Ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết thêm.