KINH TẾ 24H – NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG – ĐÒN BẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

26/04/2018 14:54:35
[VOV] - Năng suất lao động là chỉ số chỉ tiêu đo lường hiệu quả của nền kinh tế, doanh nghiệp và người lao động.
Năng suất lao động cũng thể hiện năng lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, giữa các quốc gia và giữa các nền kinh tế.
Do vậy việc các doanh nghiệp chủ động nâng cao năng suất lao động chính là đòn bẩy để giúp tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam hộp nhập sâu rộng với nền kinh tế Thế Giới.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – TGĐ Công ty SAVISTA chia sẻ tại diễn đàn CEO 2018: “Đối với ông nguồn tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp là con người. Chính kỹ năng, thái độ nghề nghiệp của nhân sự sẽ quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp, nên ngay từ đầu SAVISTA đã áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến hiện nay. Điển hình như hệ thống quản trị chiến lược BSC, song song đó là hệ thống KPI để tối đa hóa nguồn lực của doanh nghiệp, đồng thời chuyển hóa được tầm nhìn chiến lược của công ty, trở thành mục tiêu hành động của từng nhân viên.”