PRECIA TẬP HUẤN KIẾN THỨC VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG AN TOÀN PHÒNG CHÁY – CHỮA CHÁY

01/08/2022 10:02:30

Nhằm mục đích rèn luyện và trao dồi kiến thức, kỹ năng về an toàn phòng cháy, chữa cháy, quan trọng hơn là hạn chế các rủi ro, thiệt hại về người và tài sản.

Ngày 23/07/2022, Ban Quản Lý toà nhà cùng các bộ phận: Bảo Vệ, Vệ Sinh và đơn vị quản lý nhà xe – SPM, phối hợp tổ chức buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy.

Buổi diễn tập đã góp phần củng cố những kiến thức cơ bản liên quan về nghiệp vụ, bao gồm: Giới thiệu an toàn PCCC, hướng dẫn sử dụng và luyện tập các kỹ năng chữa cháy tại chỗ bằng các phương tiện chữa cháy: bình chữa cháy, hệ thống bơm chữa cháy…

Tập huấn PCCC tại Precia đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu và mục đích đề ra. Với kim chỉ nam là thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ chính là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản và góp phần gìn giữ an ninh toà nhà.

Những hình ảnh ghi nhận buổi diễn tập tại Precia (Quận 2, Tp. Thủ Đức)