QUY ĐỊNH CHUNG KHI SỬ DỤNG THANG MÁY

07/11/2022 16:40:30

Để đảm bảo an toàn trong thang máy, người dùng cần tuân thủ theo những quy định về an toàn thang máy trong khi sử dụng.