THÀNH LẬP “TỔ TÌNH NGUYỆN VÌ AN NINH TRẬT TỰ” TẠI CHUNG CƯ BỘ CÔNG AN BLOCK B&C

22/08/2022 14:32:03

UBND Phường An Khánh thành lập "Tổ tình nguyện vì an ninh trật tự" tại chung cư Bộ Công An Block B&C. Khen thưởng cá nhân Ban Quản lý trong công tác bảo vệ An ninh Tổ Quốc trên địa bàn phường An Khánh năm 2022.

Trưởng Ban Quản lý dự án Bộ Công An B&C – Chị Nguyễn Thị Bé Vân đã tích cực hỗ trợ và tham gia nhiều phong trào trong năm 2022 và nhận được khen tặng từ UBND Phường An Khánh. Bên cạnh đó, Dự án Bộ Công An Block B&C vinh dự là Tổ tự quản đầu tiên trên địa bàn Phường An Khánh (Thành phố Thủ Đức) với các thành viên nòng cốt là Ban Quản Trị, Cư dân, lực lượng Kỹ thuật, Bảo vệ của chung cư.